1
Produkter

Series 5000 5000 LatteGo - espressomaskin (sort)

Seks kaffevarianter, Enkel rengjøring med LatteGo, Juster og lagre dine kaffefavoritter, Utsett avkalking med AquaClean-filteret EP5330/10

Feilsøking

Philips Saeco-espressomaskinen lekker

Vann eller kaffe under maskinen kan ha flere årsaker, og det indikerer ikke direkte en teknisk feil. Les videre.

Hva er fargen på vannet som lekker, og hvor lekker det fra?

  1. Brunt vann / vann med kaffepartikler i dryppebrettet eller under maskinen: Mulige årsaker kan være 1, 2, 3

  2. Mye rent vann under maskinen: Mulig årsak kan være 4

  3. Det lekker kaffe/vann bak kaffetuten: Mulig årsak kan være 5

Play Pause

Årsak 1: Dryppebrettet er fullt og flyter over

Ikke vær bekymret om du ser vann i dryppebrettet. Dette vannet kommer fra selvrensingssyklusen maskinen kjører under bruk. Det skal ende opp i dryppebrettet.

Slik unngår du at dryppebrettet renner over:
– Tøm dryppebrettet hver gang indikatoren for fullt dryppebrett vises gjennom dekselet til dryppebrettet.
– Skyv vannbeholderen helt inn så langt det er mulig. Gjelder bare for følgende modeller: Xelsis, Xsmall, Moltio, Phillips 2000 og Philips 21000
– Før du begynner å avkalke maskinen, må du sørge for at dryppebrettene er tomme.
– Sett maskinen på et helt rett underlag.

Årsak 2: Dryppebrettet ble fjernet under bruk

Hvis dryppebrettet er fjernet, kan det ikke lenger samle opp vanndråpene som faller ned fra trakteenheten. Dette er normalt. Tørk området under maskinen.

Årsak 3: Trakteenheten eller grutsamleren er tilstoppet

Rengjøre trakteenheten og grutsamleren

  1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
  2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
  3. Ta ut grutsamleren, og skyll den i rent vann.
  4. Rengjør området under trakteenheten med en fuktig klut.
  5. Sett grutsamleren, trakteenheten og dryppebrettet tilbake på plass.
  6. Lukk servicedøren
  7. Slå maskinen PÅ igjen.
Play Pause

Årsak 4: Det er mye rent vann under maskinen

Vannbeholderen er ikke skjøvet helt inn, så du må skyve den bakover så langt det er mulig.
Dette gjelder for modeller med en vannbeholder i front: Xelsis, Xsmall, Moltio, Phillips 2000 og Philips 21000

Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp, da maskinen kan trenge service.

Årsak 5: Det lekker kaffe eller vann bak kaffetuten

Hvis du har en avtakbar kaffetut, må du kontrollere at den er plassert i riktig posisjon. Skyv kaffetuten litt mer mot maskinen. Dette kan løse problemet.

Hvis kaffetuten på maskinen ikke kan fjernes, må du ta kontakt med forbrukerstøtten, da maskinen trenger service.

Videoveiledningen gjelder for alle de helautomatiske espressomaskinene, ikke bare modellene som er nevnt.

Play Pause

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.