1
Produkter

Series 5000 5000 LatteGo - espressomaskin (sort)

Seks kaffevarianter, Enkel rengjøring med LatteGo, Juster og lagre dine kaffefavoritter, Utsett avkalking med AquaClean-filteret EP5330/10

Feilsøking

Philips/Saeco-espressomaskinen viser en rød tjenestenøkkel / feilkode

Hvis feilkode 1, 3, 4, 5 eller 14 vises på Philips/Saeco-espressomaskinens display, kan vi hjelpe deg med noen enkle løsninger. Når det gjelder andre feilkoder, anbefaler vi at du tar med deg Philips/Saeco-espressomaskinen inn til service.

E01

Fjern blokkeringen i kaffetrakten med et skjehåndtak.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Ta ut trakteenheten.
 3. Åpne lokket til trakten for forhåndsmalt kaffe, og plasser skjehåndtaket i trakten.
  Merk: Hvis det ikke er noen trakt for forhåndsmalt kaffe, setter du skjehåndtaket inn i kaffetrakten nedenfra.
 4. Beveg håndtaket opp og ned til kaffen som har satt seg fast, faller ned. Merk: Det kan være nødvendig å bruke litt krefter.
 5. Fjern all den malte kaffen som har falt ned, og sett trakteenheten på plass igjen.
 6. Lag en espresso.
 7. Etter traktingen må du kontrollere om trakten er fortsatt fri for malt kaffe. Hvis ikke må du gjenta prosedyren med å fjerne blokkeringen.

Kun for GranBaristo- eller Moltio-maskiner: kaffebønner har satt seg fast mellom/under den avtakbare bønnebeholderen.

 1. Fjern bønnebeholderen fra maskinen.
 2. Ta av bønnebeholderen, og rengjør begge delene.
 3. Fjern alle kafferester under kaffebønnebeholderen med en klut.

Dette må du gjøre for å forhindre at kaffetrakten blir blokkert.

 • Du må ikke helle/søle vann i kaffebønnebeholderen.
 • Rengjør kaffetrakten ukentlig.
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

E03

Rengjør og smør trakteenheten.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
 3. Sørg for at trakteenheten er godt smurt. Se filmen hvis du vil ha instruksjoner.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen PÅ igjen.
Rinse Brew group.gif
Play Pause

E04

Sett på plass trakteenheten, og kontroller at den er låst på plass.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
 3. Sett trakteenheten i nøytral stilling, ellers kan den ikke settes inn. Se filmen hvis du vil ha instruksjoner.
 4. Sett på plass trakteenheten og sørg for at den er låst på plass. Du vil høre en myk klikkelyd når den er låst og riktig satt inn.
 5. Sett på plass grutsamleren og dryppebrettet, og lukk servicedøren.
 6. Slå maskinen PÅ igjen.
Play Pause

E05

Dette indikerer at det er luft i systemet, eller at de innvendige rørene er tette av kalkavleiringer.
Undersøk situasjonene og løsningene nedenfor.

Når du bruker et AquaClean/Brita-filter.

 1. Fjern filteret fra vannbeholderen, og skru maskinen AV og deretter PÅ.
 2. Hvis meldingen forsvinner, er filteret ikke riktig forberedt, eller det er blokkert. Forberede eller bytte filteret.

Denne meldingen vises like etter at maskinen er slått på.

 1. Slå maskinen AV.
 2. Fjern vannbeholderen og eventuelle kaffebønner på bunnen av rommet for vannbeholderen.
 3. Kontroller om damptuten er tett. Fjern kalkavleiringer/smuss fra damptuten med en nål.
 4. Slå maskinen PÅ igjen og dispenserer 2–3 kopper med varmtvann.

Meldingen vises under trakting.

 1. Slå maskinen AV.
 2. Rengjør og smør trakteenheten.
 3. Kun for Exprelia/Xelsis: Vri SBS-knotten til midten og start maskinen på nytt.

Meldingen vises like etter eller under avkalking.

 • Systemet blokkeres av kalkavleiringer. Slå av maskinen i én time. Hvis meldingen forsvinner, bør du avkalke maskinen én gang til, da det fortsatt er kalkavleiringer inne i den.
Play Pause

E14

Maskinen er overopphetet

Slå av maskinen og vent i 60 minutter.

Annen feilkode

Hvis det vises en annen feilkode. Ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp, siden maskinen trenger service.
Error (feil) 2
Error (feil) 10
Error (feil) 11
Error (feil) 14
Error (feil) 15
Error (feil) 19
Error (feil) 22
Error (feil) 23

Ingen av de anbefalte løsningene har hjulpet meg

Ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp, siden maskinen trenger service.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8841/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9836/11 , RI9836/21 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.