1
Produkter

Series 5000 Helautomatisk espressomaskin

Tre drikker, Klassisk melkeskummer, Antrasitt, AquaClean EP5314/10

Feilsøking

Philips/Saeco-espressomaskinen lager rare lyder.

Det er helt normalt at Philips/Saeco-espressomaskinen lager lyder når du bruker den. Hvis du hører uvanlige lyder, kan du her finne ut hva som er årsaken til dette, og hvordan du lett kan løse det.

Kaffetrakten er blokkert av malt kaffe

Fjern blokkeringen i kaffetrakten med et skjehåndtak.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Ta ut trakteenheten.
 3. Åpne lokket til trakten for forhåndsmalt kaffe, og plasser skjehåndtaket i trakten.
  Merk: Hvis det ikke er noen trakt for forhåndsmalt kaffe, setter du skjehåndtaket inn i kaffetrakten nedenfra.
 4. Beveg håndtaket opp og ned til kaffen som har satt seg fast, faller ned. Merk: Det kan hende at du må bruke litt kraft.
 5. Fjern all den malte kaffen som har falt ned, og sett trakteenheten på plass igjen.
 6. Lag en espresso.
 7. Etter traktingen må du kontrollere om trakten er fortsatt fri for malt kaffe. Hvis ikke må du gjenta prosedyren med å fjerne blokkeringen.

Dette må du gjøre for å forhindre at kaffetrakten blir blokkert.

 • Du må ikke helle/søle vann i kaffebønnebeholderen.
 • Rengjør kaffetrakten ukentlig.
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

Det ligger kaffebønner under vannbeholderen.

Fjern eventuelle bønner i rommet for vannbeholderen.

 1. Ta ut vannbeholderen.
 2. Fjern eventuelle bønner på bunnen av rommet for vannbeholderen.
 3. Fyll vann i vannbeholderen og sett den tilbake på plass.
 4. Start maskinen på nytt ved å slå den AV og så PÅ igjen.
beansinwatertank.jpg

Kaffebønner har satt seg fast mellom/under den avtakbare bønnebeholderen (kun GranBaristo- eller Moltio-maskiner).

Fjerne, ta fra hverandre og rengjøre den avtakbare bønnebeholderen

 1. Fjern bønnebeholderen fra maskinen.
 2. Ta av bønnebeholderen, og rengjør begge delene.
 3. Fjern alle kafferester under kaffebønnebeholderen med en klut.

Trakteenheten er blokkert av skitt eller ikke godt nok smurt.

Rengjør og smør trakteenheten.

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
 3. Sørg for at trakteenheten er godt smurt. Se filmen hvis du vil ha instruksjoner.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen PÅ igjen.

Bruk tabletten for fjerning av kaffeolje, CA6704, for å rengjøre trakteenheten grundig.

Play Pause

Maskinen må avkalkes.

Avkalk maskinen med Philips/Saeco-avkalkingsmiddel.
Kalkavleiringer i vannkretsen kan også føre til uvanlige lyder.

Maleinnstillingen er satt til finmalt.

Juster maleinnstillingen til en grovere innstilling.
Du kan justere maleinnstillingene ved hjelp av knappen på innsiden av bønnebeholderen.

 • Du må kun justere maleinnstillingene når maskinen maler kaffebønner.
 • Sett en kopp under kaffetuten.
 • Trykk på ESPRESSO-knappen for å trakte en kaffe.
 • Når kvernen begynner å male, plasserer du justeringsnøkkelen på kvernens justeringsknapp.
 • Trykk den ned og vri den ett hakk til venstre eller høyre for å justere innstillingen.
Play Pause

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.