1
Produkter

SmartPro Compact Robotstøvsuger

TriActive XL-munnstykke, Slank utforming på 6 cm, System med fire hjul, 120 minutters driftstid FC8776/01

Feilsøking

Varsellampen på Philips SmartPro Compact-roboten blinker

Hvis varselindikatoren blinker, kan det være flere årsaker til dette:

Årsak: Ett av eller begge hjulene har satt seg fast.

Løsning: Sett av/på-knappen til av (off). Fjern lo, hår eller tråder som sitter fast rundt hjulopphenget.

Årsak: Én av eller begge sidebørstene har satt seg fast.

Løsning: Rengjør sidebørstene.

Årsak: Toppdekselet er ikke satt på eller ikke ordentlig lukket.

Løsning: Når toppdekslet ikke er på eller ikke er ordentlig lukket, fungerer ikke robotstøvsugeren. Sett toppdekselet riktig på plass på roboten.

Årsak: Støtfangeren har satt seg fast.

Løsning: Trykk på av/på-knappen for å stoppe robotstøvsugeren. Løft roboten slik at støtfangeren kommer løs.

Årsak: Robotstøvsugeren ble løftet mens den var i gang med rengjøringen.

Løsning: Trykk på av/på-knappen for å stoppe robotstøvsugeren. Trykk deretter på av/på-knappen igjen for å få
roboten til å gjenoppta rengjøringen som normalt.

Årsak: Robotstøvsugeren rengjør et mørkt eller svart underlag, noe som utløser fallsensorene.

Dette fører til at robotstøvsugeren beveger seg i et uvanlig mønster.

Løsning: Trykk på av/på-knappen, og flytt deretter roboten til en lysere del av gulvet.

Hvis problemet vedvarer selv på lysere gulv, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.

Årsak: Robotstøvsugeren rengjør et gulv som reflekterer sollys ganske kraftig.

Dette utløser fallsensorene og fører til at robotstøvsugeren beveger seg i et uvanlig mønster.

Løsning: Trekk for gardinene for å stenge sollyset ute.

Årsak: Det oppladbare batteriet er ikke riktig satt inn.

Løsning: Se artikkelen Slik setter du inn det oppladbare batteriet hvis du trenger detaljerte instruksjoner.

Årsak: Av/på-bryteren er satt til av (off) mens robotstøvsugeren er på dokkingstasjonen.

Løsning: Sett av/på-bryteren til på (on).

Hvis forklaringene ovenfor ikke løser problemet, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8776/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.