1
Produkter

Wake-up Light

Naturlige lyder HF3465/01

Feilsøking

Philips Wake-up Light blinker

Hvis Philips Wake-up Light blinker, må du undersøke følgende.

Strømbrudd

Kanskje det har vært et strømbrudd. Lampen blinker vanligvis etter et strømbrudd.

Spenning

Wake-up Light passer kanskje ikke til
spenningen det er koblet til. Kontroller at spenningen som er angitt på Wake-up Light, stemmer overens med nettspenningen.

Lysintensitet

I noen tilfeller blinker lampen når du angir lysintensiteten til nivå 20. Det blinkende lyset forårsakes av små forstyrrelser i strømnettet. Hvis lampen blinker ved lysintensitetsnivå 20, kan du senke intensiteten til nivå 19 eller 18.

Problemet vedvarer

Hvis lampen fremdeles blinker på disse lavere nivåene eller slutter å virke etter blinkingen, kan du ta kontakt med oss.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HF3465/01 , HF3480/01 , HF3490/60 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.