Ny rapport om helse og velvære i Norden: Nær halvparten føler seg overvektige

juni 16, 2011

(Oslo, Norge) Philips lanserer i dag en omfattende nordisk rapport om helse og velvære, kjent som Philips Health and Well-being Report. Rapporten, den første i sitt slag i Norden, viser at 70 prosent av det nordiske folk vurderer sin egen helse og velvære som god eller veldig god. Samtidig er det mange som ønsker å gå ned i vekt.

 

I følge rapporten er familie og venner en faktor som gjør at man føler seg vel i hverdagen, mens jobbsituasjonen blir sett på som en stressfaktor, som bidrar til å redusere følelsen av velvære. Videre er fedme den sykdommen som folk i Norden frykter mest, og hele 45 % betrakter seg selv som overvektige. 82 % sier de ønsker å gå ned i vekt.

 

Mange i Norden lider også av søvnmangel. 41 % sier de ikke får nok søvn hver natt. 48 % tror søvnmangelen har negative konsekvenser for deres helse og velvære.

 

Rapporten viser videre at folk i Norden har et positiv syn på fremtiden, og flertallet tror de kommer til å leve lengre enn tidligere generasjoner. 84 % sier de forventer å nå samme eller høyere alder enn sine foreldre.

 

- Rapporten viser at det finnes mange helseutfordringer i Norden. Jeg er likevel glad for å se at de aller fleste stiller seg positive til innovasjonsløsninger som kan forbedre deres liv. Philips sitt mål er å takle helseutfordringene ved å tilby løsninger som forbedrer deres helse og velvære, sier Lise Ludvigsen, Country Manager I Philips Norge.

 

Nordiske nøkkeltall fra rapporten:

  • 70 % vurderer sin egen helse og velvære som god eller veldig god. Tallene er like for menn og kvinner.
  • Familie og venner bidrar til en forbedret følelse av helse og velvære, mens jobbsituasjonen har størst negativ påvirkning på oss.
  • 28 % ser på seg selv som noe eller veldig stresset.
  • 45 % betrakter seg selv som overvektige. Nesten annen hver kvinne (48 %) mener hun er overvektig, sammenliknet med 43 % av mennene.
  • 82 % av respondentene sier de ønsker å gå ned i vekt.
  • 84 % sier de forventer å leve lenger enn sine foreldre, eller nå samme alder.
  • 41 % får ikke nok søvn hver natt. Det globale gjennomsnittet er 35 %.
  • 49 % sier de trenger ekstra søvn, ukentlig eller oftere, i løpet av vinterhalvåret. Videre sier 13 % at de føler seg deprimerte, ukentlig eller oftere, i samme periode.
  • Folk i Norden setter stor pris på teknologi, og 60 % blir svært opprømte når ny teknologi blir lansert.
  • 82 % tror lys kan ha en avgjørende effekt på deres helse og velvære.


Den fullstendige rapporten kan lastes ned her:

http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/36

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pia Lindhe

Philips Corporate Communications Nordics

Tel: +46 859 852 003

E-post: pia.lindhe@philips.com

.

Om rapporten

Rapporten er basert på en omfattende undersøkelse gjennomført av Philips Center for Health and Well-being. Over 4000 personer i Sverige, Danmark, Norge og Finland deltok. Den nordiske rapporten er en del av en global undersøkelse hvor over 30 land har deltatt.

 

Mer informasjon om Philips Center for Health and Well-being finnes på:

http://www.philips-thecenter.com

.

Om Royal Philips Electronics

Nederlandske Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et vidtspennende konsern innen helse- og livsstilsprodukter, med fokus på å forbedre menneskers liv gjennom innovasjoner. Som en ledende aktør innen helse, livsstil og lys, integrerer Philips teknologi og design i brukervennlige løsninger med mennesket i sentrum, basert på grunnleggende kunnskap om forbrukeren og i samsvar med varemerkeløftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Nederland og Philips har 117 000 ansatte i mer enn 100 land verden over. Med en omsetning på EUR 22,3 mrd. i 2010, er selskapet markedsledende innen medisinsk diagnostikk, akutt behandling og pasientovervåkning, energieffektive- og nye lysløsninger samt forbrukerelektronikk og livsstilsprodukter for personlig pleie. I tillegg har Philips en sterk posisjon innen barbering og annen velvære for menn, bærbar underholdning og tannpleie. Nyheter fra Philips finner du på www.philips.no/nyheter.