Philips skal investere to milliarder euro i grønn innovasjon innen 2015


Philips registrerte en positiv økning i salget av grønne produkter i 2010

mars 4, 2011

Philips vil bevilge to milliarder euro til investeringer i grønn innovasjon innen 2015. Investeringene har som mål å styrke selskapets bærekraftige virksomhet innen helse, lys og forbrukerelektronikk. I 2010 utgjorde Philips’ samlede investeringer i grønn innovasjon til sammen én milliard euro, et resultat som ligger to år foran skjema. Som en følge av selskapets satsning på bærekraftig innovasjon var 38% av totalt salg i 2010 generert av Philips’ grønne produkter, en økning fra 31% i 2009.

 

- Vi anser bærekraftighet til å være en vekstdriver, samtidig som det er en integrert del av Philips’ DNA, sier Rudy Provoost, styreleder i Philips' Sustainability Board og administrerende direktør i Philips Lighting. - Ved å doble våre grønne investeringer innen 2015 bekrefter vi vår ambisjon om å være et selskap innen helse og velvære som leverer meningsfulle og bærekraftige løsninger. Dette engasjementet støtter også vår ”Vision 2015”-vekststrategi, drevet av globale trender, slik som behovet for mer bærekraftige og energieffektive produkter og løsninger, sier Provoost.

         

Økningen i salget av grønne produkter i 2010 er en følge av Philips’ sterke fokus på EcoDesign på tvers av de ulike sektorene. EcoDesign er en prosess som har som mål å utvikle mer miljøvennlige produkter, fra produksjon til endt levetid.

 

Et nylig grønt produkt innen helse er Philips Essential, et pasient-overvåkingssystem som sikrer klinisk arbeidsflyt under transport. Systemet bruker 48% mindre energi, veier 72% mindre og har 32% mindre emballasjevekt. I tillegg er batteriet syrefritt.

 

Kjente grønne produktlanseringer innen forbrukerelektronikk inkluderer Econova TV, den første TV-en i verden uten PVC og BFR. Econova mottok EUs energimerke A+, samt EISA-prisen for Best Green TV 2010/2011.

 

Philips Lighting sto for nesten halvparten av salget av de grønne produktene, og fortsatte å gjøre viktige miljøfremskritt i året som gikk. Blant fremskrittene finner vi lanseringen av 12-watts EnduraLED-lyskilden, bransjens første erstatning for den tradisjonelle 60-watts glødelampen. Utviklingen av LED-lyskilden, den første i sin kategori som ble ENERGY STAR-kvalifisert, ble av American Lighting Association kåret som vinner i LED Replacements Lamp division i Tomorrow Awards. I tillegg ble LED-lyskilden kåret “Product of the year 2010” av Popular Science Magazine.

      

Mer informasjon om Philips’ rapport om bærekraftighet finnes i Philips 2010 Annual Report, tilgjengelig på: www.philips.com/annualreport2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pia Lindhe

Philips Corporate Communications

Tel: + 46 702 04 22 18

E-post: pia.lindhe@philips.com

.

Mer informasjon om Philips’ grønne produkter

Grønne produkter har en betydelig miljøforbedring innen ett eller flere av de grønne fokusområdene: Energieffektivitet, pakking, farlige substanser, vekt, resirkulering, avfall og levetid.    

 

Levetidstilnærmingen brukes til å bestemme et produkts generelle miljøforbedring. Den beregner miljøkonsekvensene av et produkt over dets totale levetid (råvarer, produksjon, bruk og avfall).

 

Grønne produkter må score minst 10 % bedre enn referanseprodukter i ett av de grønne fokusområdene for å kategoriseres som et grønt produkt. Referanseprodukter kan være enten konkurrerende produkter eller tidligere produkter i den samme produktkategorien. På grunn av ulike produktporteføljer i de ulike sektorene, finnes det forskjellige kriterier for grønne produkter.

.

Om Royal Philips Electronics

Nederlandske Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et vidtspennende konsern innen helse- og livsstilsprodukter, med fokus på å forbedre menneskers liv gjennom innovasjoner. Som en ledende aktør innen helse, livsstil og lys, integrerer Philips teknologi og design i brukervennlige løsninger med mennesket i sentrum, basert på grunnleggende kunnskap om forbrukeren og i samsvar med varemerkeløftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Nederland og Philips har 119 000 ansatte i mer enn 60 land verden over. Med en omsetning på EUR 25.4 mrd. i 2010, er selskapet markedsledende innen medisinsk diagnostikk, akutt behandling og pasientovervåkning, energieffektive- og nye lysløsninger samt forbrukerelektronikk og livsstilsprodukter for personlig pleie. I tillegg har Philips en sterk posisjon innen flat-TV, barbering og annen velvære for menn, bærbar underholdning og tannpleie. Nyheter fra Philips finner du på www.philips.no/nyheter

.

Fremtidsrettede uttalelser

Denne pressemeldingen kan inneholde visse utsagn om fremtiden som er relatert til den økonomiske tilstanden, resultater og virksomheten til Philips. Slike fremtidsrettede utsagn innebærer en risiko og usikkerhet, fordi det er snakk om begivenheter og forhold som vil oppstå i fremtiden. Mange ulike faktorer påvirker de faktiske resultatene, og utviklingen kan avvike vesentlig fra de prediksjoner som er uttrykt i denne pressemeldingen.

.