Philips lanserer multimodulær, multileverandørs portal for billeddiagnostikk som sikrer bedre samarbeid i pasientbehandlingen


Radiologer kan nå fjernvise bilder fra CT, MRI og nukleærmedisinske løsninger samtidig og dele dem med henvisende lege

desember 9, 2010

Chicago, Illinois, USA – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) presenterte i dag Philips IntelliSpace Portal, et multimodulært arbeidsverktøy som er basert på avansert nettverksfunksjonalitet for tettere samarbeid mellom radiologer og henvisende leger, noe som kan gi raskere, mer nøyaktig og mer informert pasientbehandling. Som vist på det 96. årsmøtet til RSNA (Radiological Society of North American) i Chicago, kan IntelliSpace Portal forvandle så å si en hvilken som helst PC til en avansert arbeidsstasjon for multimodulær billeddiagnostikk og gir klinikere muligheten til å se på bildene hvor som helst, fra flere bildemodaliteter, inkludert andre systemer enn Philips-systemer, uten å måtte bruke en spesialisert arbeidsstasjon.

 

Per i dag er det vanlig at avanserte arbeidsstasjoner kun finnes på radiologisk avdeling, og mange er knyttet til et bestemt billeddiagnostikksystem, noe som gjør det nødvendig å ha en arbeidsstasjon for hver modalitet. Radiologer analyserer bilder og registrerer resultater og diagnoser i rapporter som leveres til henvisende lege som har det overordnede ansvaret for pasientens behandling. IntelliSpace Portal inneholder Collaborator, den første "medisinske nettverksplattform" som åpner for samarbeid mellom radiologer, henvisende leger og spesialister, og som gjør det mulig å dele bilder og data samt drøfte tilfeller i sanntid via en chattefunksjon. Når et bilde deles, kan det vises via en sikker, interaktiv nettleser hvor klinikere kan vurdere resultatene sammen, enten umiddelbart på sykehuset i akuttsituasjoner eller på eget kontor ved anledning. Muligheten til å dele resultater og bilder i nær sanntid samt, enda viktigere, tilretteleggingen av en mer effektiv klinisk dialog mellom radiolog og henvisende lege, kan bidra til en raskere og mer nøyaktig diagnostisering og behandling.

 

"Som radiolog er jeg klar over at henvisende lege er sterkt avhengig av informasjonen jeg gir ham eller henne. Hvis kollegaer har et oppfølgingsspørsmål tilknyttet en undersøkelse, kommer de ofte til radiologiavdelingen eller mitt kontor for å drøfte saken. Problemet er at vi ofte har ulike timeplaner og er spredd utover hele sykehusområdet eller på forskjellige steder, noe som gjør samarbeid vanskelig," sier George M. Ebert, M.D., Ph.D., Vice Chair of Technology, Co-Chief of section, Computed Tomography and PET/CT, University of Vermont. "Med IntelliSpace Portal kan vi vise resultatene interaktivt på en enkel måte, noe som i siste instans gir bedre pasientbehandling."

 

IntelliSpace Portal gir dessuten klinikere enkel tilgang til avanserte kliniske applikasjoner, ny arbeidsflyt og nye samarbeidsverktøy, uten at de må oppholde seg ved arbeidsstasjonen i undersøkelsesrommet. Systemet har en arkitektur av tynne klienter, noe som gjør bildedata og applikasjoner tilgjengelige der det er behov for dem, for alle CT- (Computed Tomography), MRI- (Magnetic Resonance Imaging) og nukleærmedisinbilder. I tillegg kan IntelliSpace Portal integreres med PACS-systemer (Picture Archiving and Communication Systems) fra andre leverandører enn Philips.

 

Ettersom portalen støtter avanserte kliniske applikasjoner, kan IntelliSpace Portal brukes til radiologi, kardiologi, onkologi m.m. Multimodality Tumor Tracking er en ny applikasjon som kombinerer pasientundersøkelser fra ulike modaliteter gjennom hele forløpet, fra oppdagelse og diagnostisering til staging og behandling, noe som gir en fullstendig oversikt over pasientbehandlingen. Applikasjonen gir også svulstsegmentering av alle lesjoner på ethvert tidspunkt, og varsler om vekst og funksjonsmessige endringer tilknyttet de enkelte lesjonene, basert på standardene RECIST og PRECIST.

 

"IntelliSpace Portal er en virtuell informasjonscockpit der radiologen sitter i førersetet og stiller diagnoser og samarbeider med andre – når som helst og hvor som helst," sier Gene Saragnese, administrerende direktør for Imaging Systems, for Philips Healthcare. "Vi har gjort hjemmeleksen vår, og vi kjenner til utfordringene som radiologer står overfor i sitt arbeid med å gi den aller beste rådgivning på hvert punkt i pasientbehandlingsprosessen. IntelliSpace Portal er navet som fører det hele sammen."

 

 


Bilder til nedlasting

Gå til Philips at RSNA for å lese mer og se filmer

 

Forespørsler fra media skal rettes til:
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com 

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tlf: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tlf: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics fra Nederland (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et allsidig selskap med en rekke ulike virksomhetsområder. Primært utvikler selskapet innovative helse- og velværeprodukter som bedrer menneskers livskvalitet. Som verdensledende innen helse, livsstil og belysning, kombinerer Philips teknologi og design og skaper på den måten menneskefokuserte løsninger basert på omfattende kundeinnsikt og et budskap om enkelhet – "sense and simplicity". Philips har hovedkvarter i Nederland og over 118 000 medarbeidere i mer enn 60 over hele verden. Med en omsetning på USD 32,3 milliarder i 2009 er selskapet markedsledende innen hjertebehandling, akuttbehandling og helseprodukter til hjemmebruk, energieffektive belysningsprodukter og nye anvendelsesområder for lys samt livsstilsprodukter for personlig pleie og komfort. Selskapet har en sterk lederposisjon innen flatskjermer, barberings- og pleieprodukter for menn, bærbare underholdningsløsninger og munnpleie.

.