Philips innleder en ny era i billeddiagnostikk med Ingenia, verdens første digitale bredbåndsbaserte MRI-system


Philips Ingenia produserer høykvalitetsbilder som gir sikrere diagnostisering, flere kliniske bruksområder og økt produktivitet takket være raskere MRI-undersøkelser

desember 9, 2010

Best, Nederland – På det 96. årsmøtet til RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago, lanserer Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) verdens første digitale bredbåndsbaserte MRI-løsning – Ingenia. Philips har som virksomhetsmål å utvikle innovative løsninger for pasientbehandling, og Ingenia MR byr på uovertruffen bildeskarphet, skanningseffektivitet og skalerbarhet. Philips Ingenia MR-system er til 510(k)-godkjenning i amerikanske FDA, og er ikke tilgjengelig for salg i USA.

 

I en MRI-undersøkelse anvendes radiobølger, lydbølger og statiske magnetfelt for å lage detaljerte bilder av strukturer i menneskekroppen (styrken måles i enheten Tesla, T). Klinikere har lenge anvendt MRI på grunn av teknologiens unike evne til å skille mellom ulike typer bløtvev. Frem til nå har alle MRI-systemer vært basert på analoge komponenter for innhenting og behandling av signalene som brukes til å lage pasientbildene. Bruken av analoge komponenter har imidlertid lagt begrensninger for graden av bildeskarphet og -kvalitet.

 

Ingenia MR-systemet introduserer for første gang innen MRI, digital signalinnhenting og  behandling direkte i RF-mottakerspolen nærmest pasienten. Ved å digitalisere signalet direkte i RF-mottakerspolen og opprettholde den digitale forbindelsen gjennom hele MRI-skanneprosessen, kan Ingenia gi en forbedring på opptil 40 prosent i signal/støy-forholdet (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Ved å forbedre SNR, oppnår man den bildeskarpheten som klinikere trenger for å kunne foreta veloverveide beslutninger tilknyttet et bredere utvalg av kliniske prosedyrer, inkludert vanlige applikasjoner som neuro og ortopedi samt raskt voksende applikasjoner som buk og hjerte.

 

Ingenia MR-system inneholder en integrert, skjult bakre spole som gjør det mulig å avbilde hele kroppen og fjerner behovet for å plassere flere tilkoblingsspoler forskjellige steder på kroppen. Dermed reduseres tiden man bruker på å klargjøre pasienten, og pasienten får samtidig en mer komfortabel opplevelse uavhengig av hvilke bilder som skal tas. Ved bruk av et Ingenia-system vil klinikere oppdage at de bruker vesentlig mindre tid på logistikken forbundet med pasientklargjøringen, noe som kan redusere behandlingstiden med opptil 30 prosent. Ingenia finnes i modellene 1.5T og 3.0T, som hver er tilpasset ulike billeddiagnostiseringsbehov.

 

"Bildekvalitet er en topprioritet, men det er kun én av faktorene som bidrar til å gi et optimalt medisinsk resultat. Optimalisering blir en stadig viktigere faktor, men i et hektisk sykehusmiljø er det rett og slett ikke tid til å fokusere på prosessoptimalisering," sier Hans-Peter Busch, M.D., sjef for radiologisk avdeling ved Krankenhaus der Barmherzigen Brüder i Trier, Tyskland. "Ingenia MR-systemet optimaliserer arbeidsflyten gjennom å fjerne behovet for eller redusere tiden det tar å manipulere spoler og pasient. Over tid utgjør dette en reell økning i effektivitet – i tillegg til at undersøkelsen blir mer komfortabel for pasienten."

 

Fleksible løsninger tilpasset en rekke kliniske bruksområder, i dag og i fremtiden
Ingenia-systemets ytelsesøkning innebærer en pålitelig og pasientvennlig tilnærming til onkologisk avbildning, staging og behandlingsevaluering.Med Ingenia blir helkropps onkologisk staging og oppfølging generelt tilgjengelig, takket være raske og enkle løsninger som muliggjør fusjonerte bilder med datasett fra diffusjonsvektet MR som gir pålitelige kliniske resultater både med 1.5T og 3.0T.

 

Ingenias digitale funksjonalitet fjerner også analoge systemers begrensninger når det gjelder skalering. I likhet med overgangen fra det analoge fjernsynets begrensede antall kanaler til HD-fjernsynets digitale bredbånd med ubegrenset antall kanaler, skjer den digitale innhentingen og overføringen av data med Ingenia uavhengig av antall kanaler. Til forskjell fra analoge systemer med et fast antall kanaler, kan man utvide med nye kliniske applikasjoner, som kan kreve bruk av Phased Array-spoler med mange kanaler, på en enkel og kostnadseffektiv måte. Dessuten, hvis en klinisk prosedyre krever bruk av Phased Array-spoler med mange kanaler, gjør Ingenias kanaluavhengige arkitektur det mulig å gjennomføre prosedyren uten kostbare maskinvare- og programvareoppgraderinger av MRI-systemet. Dermed får sykehus den fleksibiliteten som skal til for å holde seg i det kliniske tetsjiktet, både i dag og i fremtiden.

 

"Vi i Philips mener at meningsfull innovasjon begynner med pasienten," sier Gene Saragnese, administrerende direktør for Imaging Systems, Philips Healthcare. "MR blir stadig viktigere med applikasjoner for alle deler av kroppen, og Ingenia-systemet leder an med smarte, pålitelige verktøy for bedre bildekvalitet og kortere undersøkelsestider, noe som bidrar til sikrere diagnostisering og en bedre generell kliniker-pasientopplevelse."

 


Gå til Philips at RSNA for å lese mer og se filmer

 

Forespørsler fra media skal rettes til:

Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com

 

Caroline Kamerbeek
Philips Healthcare
Tlf: + 31 (0) 40 27 826 82
E-post: caroline.kamerbeek@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tlf: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics fra Nederland (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et allsidig selskap med en rekke ulike virksomhetsområder. Primært utvikler selskapet innovative helse- og velværeprodukter som bedrer menneskers livskvalitet. Som verdensledende innen helse, livsstil og belysning, kombinerer Philips teknologi og design og skaper på den måten menneskefokuserte løsninger basert på omfattende kundeinnsikt og et budskap om enkelhet – "sense and simplicity". Philips har hovedkvarter i Nederland og over 118 000 medarbeidere i mer enn 60 over hele verden. Med en omsetning på EUR 23 milliarder i 2009 er selskapet markedsledende innen hjertebehandling, akuttbehandling og helseprodukter til hjemmebruk, energieffektive belysningsprodukter og nye anvendelsesområder for lys samt livsstilsprodukter for personlig pleie og komfort. Selskapet har en sterk lederposisjon innen flatskjermer, barberings- og pleieprodukter for menn, bærbare underholdningsløsninger og munnpleie..