Philips lanserer ny CT-plattform som ikke kompromisser mellom lav dose og bildekvalitet


Systemene Ingenuity CT og Ingenuity TF PET/CT viser hvordan meningsfull innovasjon kan påvirke pasientbehandlingen

desember 7, 2010

Chicago, Illinois, USA – På det 96. årsmøtet til RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago, presenterte Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) i dag sin nye Philips Ingenuity CT-plattform (Computed Tomography) – en innovativ teknologi som bidrar til å redefinere lavdose billeddiagnostikk. Ingenuity CT inkluderer iDose4 – Philips’ nestegenerasjons iterativ rekonstruksjonsteknikk som er utviklet for å gi like god bildekvalitet ved opptil 80 prosent lavere dose, opptil 35 prosent forbedret spatial oppløsning ved inntil 50 prosent lavere dose, eller opptil 68 prosent forbedret spatial oppløsning. Den nye plattformen fås som selvstendig system eller som et hybrid billeddiagnostiseringssystem via Ingenuity CT-skanneren og Ingenuity TF PET/CT-systemet.

 

"Ingenuity CT-systemet opprettholder en førsteklasses bildekvalitet med absolutt lavest mulig dose, uten å legge unødvendig beslag på klinikerens tid. Tidligere har CT-skanning ofte handlet om kompromisser, ettersom det har vært vanskelig å lage et system som kombinerer høy bildekvalitet, lav dose og raske rekonstruksjonstider. Lanseringen av Philips Ingenuity CT, det neste trinnet mot fullt optimalisert lavdose billeddiagnostikk, er et bevis på Philips’ evne til å utvikle løsninger som fjerner behovet for kompromisser i pasientbehandlingen," sier Gene Saragnese, administrerende direktør for Imaging Systems, Philips Healthcare.

 

Kjernen i Ingenuity CT er et helt nytt nivå av klinisk integrering og et bredt spekter av applikasjoner som plasserer pasienten i fokus og samtidig øker investeringsavkastningen. iDose4, som er Philips’ nyeste iterative rekonstruksjonsteknikk, gir bedre bildekvalitet og raskere rekonstruksjon i kombinasjon med lavere dose.

 

"Det dreier seg om å gi pasienten det beste tilbudet, både på kort og lang sikt. CT gir utrolig verdifull informasjon, men innebærer også bruk av stråling, og enkelte undersøkelser krever injisering av kontrastmidler," sier Dianna M. E. Bardo, M.D., Associate Professor of Radiology and Director of Cardiac Radiology, Oregon Health and Science University. "Med lavdosebaserte Ingenuity CT kan vi få tatt livsviktige bilder og samtidig være sikre på at vi har gjort alt som står i vår makt for å beskytte pasientene våre på lang sikt."

 

En annen funksjonalitet som er eksklusiv for Ingenuity-plattformen, er SyncRight, et nytt verktøy som er utviklet for å bedre kommunikasjonen mellom skanneren og injektoren, noe som gir en konsistent bildekvalitet fra pasient til pasient, opptil 15 prosent reduksjon i injisert kontrastvæske per pasient, bedre visualisering av vaskulære strukturer og færre undersøkelser.

 

Klinisk integrering, innovasjon og pasientfokus er drivkrefter innen helsevesenet. Samtidig er det press på de fleste radiologiske avdelinger om å gjøre mer med mindre ressurser. Ingenuity CT-plattformen byr på effektive verktøy som hjelper klinikere på radiologi-, akutt- og/eller pediatriavdelinger med å opprettholde produktiviteten. Verktøyene inkluderer RapidView IR og et nytt og brukervennlig operatørkonsoll som er designet for å øke gjennomstrømningen med opptil 25 prosent og redusere antall beslutningspunkter med opptil 50 prosent.
 
Ingenuity CT inneholder også IntelliSpace Portal og et utvidet Brilliance Workspace på tvers av HIS (Hospital Information Systems), RIS (Radiology Information Systems) og PACS (Picture Archiving og Communication Systems).

 

 

Nye Ingenuity TF PET/CT: en revolusjon i hybrid-billeddiagnostikk

 

Philips er ledende leverandør av nukleærmedisinske teknologier og tjenester til klinikere over hele verden. Philips Ingenuity TF PET/CT er et svært avansert hybridsystem for billeddiagnostisering som brukes til undersøkelser innen onkologisk diagnostikk, hjerteperfusjon og diagnostisk CT. Systemet inkluderer ToF-teknologi (Time-of-Flight) som gir eksepsjonelt rask, full-fidelity PET-avbildning (Positron Emission Tomography) for bedre pasientbehandling.

 

Ingenuity TF PET/CT gir også forbedret billeddiagnostikk med introduksjonen av Astonish TF, neste generasjons ToF-teknologi (Time-of-Flight). Med 4D ToF-funksjonalitet gir Astonish TF opptil 50 prosent bedre kontrast. Samtidig bevares den kvantitative nøyaktigheten med opptil fire ganger rekonstruksjonshastigheten til tidligere systemer. I tillegg byr systemet på iDose4 som sikrer et helhetlig fokus på CT-billeddiagnostikk med lav dose og høy kvalitet.

 


Bilder til nedlasting

 

Gå til Philips at RSNA for å lese mer og se filmer

 

Forespørsler fra media skal rettes til:
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com 

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tlf: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com 

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tlf: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com 

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics fra Nederland (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et allsidig selskap med en rekke ulike virksomhetsområder. Primært utvikler selskapet innovative helse- og velværeprodukter som bedrer menneskers livskvalitet. Som verdensledende innen helse, livsstil og belysning, kombinerer Philips teknologi og design og skaper på den måten menneskefokuserte løsninger basert på omfattende kundeinnsikt og et budskap om enkelhet – "sense and simplicity". Philips har hovedkvarter i Nederland og over 118 000 medarbeidere i mer enn 60 over hele verden. Med en omsetning på USD 32,3 milliarder i 2009 er selskapet markedsledende innen hjertebehandling, akuttbehandling og helseprodukter til hjemmebruk, energieffektive belysningsprodukter og nye anvendelsesområder for lys samt livsstilsprodukter for personlig pleie og komfort. Selskapet har en sterk lederposisjon innen flatskjermer, barberings- og pleieprodukter for menn, bærbare underholdningsløsninger og munnpleie.

.