Philips presenterer ny tilnærming og fremskritt innen klinisk samarbeid for å fremme en nyskapende, mer effektiv radiologi


Philips Imaging 2.0-konsept integrerer en rekke nye teknologiske fremskritt som muliggjør tettere samarbeid med radiologer

desember 7, 2010

Chicago, Illinois, USA – På det 96. årsmøtet til RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago, innleder Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) en ny era innen radiologi med Imaging 2.0, et konsept basert på en integrering av teknologi, kliniker og pasient. Med sitt fokus på innovative og kostnadseffektive løsninger utvikler Philips teknologier som fokuserer spesielt på pasienten, i tillegg til avanserte nettverksverktøy som legger grunnlaget for tettere samarbeid mellom radiolog og henvisende lege.

 

Imaging 2.0-konseptet er utviklet for å løse et kjent dilemma i dagens helsevesen: Stadig flere forbrukere krever helsetjenester av høy kvalitet samtidig med at budsjettene kuttes. Basert på tilbakemeldinger fra klinikere har Philips valgt en tilnærming som går ut på å bruke avansert teknologi for å skape bedre og smartere samarbeidsmetoder, og på den måten forbedre pasientbehandlingen og redusere kostnadene til helsevesenet.

 

"På samme måte som Web 2.0 redefinerte måten mennesker kobler seg på, deler og bruker Internett, representerer Imaging 2.0 en ny verden av muligheter innen radiologien. Det handler om integrering og samarbeid samt nye standarder for pasientfokus og -sikkerhet som kan hjelpe klinikere med å oppnå resultater som var utenkelige for bare noen få år siden," sier Gene Saragnese, administrerende direktør for Imaging Systems, Philips Healthcare. "Takket være Philips kan radiologen nå kombinere informasjon fra ulike kilder og på den måten oppnå sikker diagnostisering og mulighet for å diskutere diagnoser med alle relevante kliniske parter – noe som plasserer radiologen i sentrum for den kliniske beslutningsprosessen. Denne typen samarbeid og integrering sammen med store fremskritt innen pasientsikkerhet og  komfort, alt i en og samme økonomiske løsning, innebærer en revolusjon innen billeddiagnostikk: Imaging 2.0."

 

Nye produkter som representerer det siste innen innovative og kostnadseffektive løsninger for radiologi

  • Ingenuity CT: En ny CT-plattform (Computed Tomography) som setter pasienten i sentrum gjennom å gi en dosereduksjon på opptil 80 % kombinert med knivskarpe bilder og økt spatial oppløsning. Ingenuity CT-systemet er utviklet med sikte på å gi samme bildekvalitet som fulldosebilder med bare en brøkdel av strålingsdosen. Samtidig gir systemets teknologi mulighet for detaljert visualisering av knoklene, noe som bidrar til mer nøyaktig diagnostisering.

 

  • Ingenuity TF PET/CT: Et førsteklasses hybridsystem som kombinerer PET (Positron Emission Tomography) og CT, for bruk i onkologisk billedbehandling, hjerteperfusjon og diagnostisk CT. Ingenuity TF PET/CT-systemet er et eksempel på smart integrering som gir alle fordelene ved Ingenuity CT-plattformen, inkludert dosereduserende teknologier.

 

  • IntelliSpace Portal: en ny multimodal arbeidsstasjon som sikrer kompatibilitet med flere leverandørløsninger, og som, for første gang, anvender avansert nettverksfunksjonalitet for å legge til rette for samarbeid mellom radiolog og henvisende lege, uavhengig av tidspunkt, sted, modalitet og leverandør, med fokus på raskere klinisk diagnostisering.

 

  • Juno DRF: For første gang i USA – Juno DRF er et fjernstyrt FD-system (Flat Detector) som kombinerer digital radiografi og fluoroskopi i ett og samme system, noe som åpner for en lang rekke bruksområder. Systemets doble modalitet gir bedre arealutnyttelse samt raskere arbeidsflyt og økt pasientgjennomstrømning.

 

  • DigitalDiagnost – ER Wireless: Et røntgensystem med en robust, trådløs og bærbar detektor, innebygd håndtak og kabelfri design som gjør det enkelt å få tatt røntgenbilder under selv de vanskeligste forhold, og som gir optimal tilgang til kritiske pasienter på akuttmottak, legevakter og oppvåkningsstuer.

 

  • iU22 xMATRIX Ultrasound: Et nytt ultralydsystem som gjør det mulig for klinikere å ta to fulloppløsningsbilder samtidig, noe som gir dobbelt så mye klinisk informasjon på like kort tid, uten å måtte flytte på, snu eller dreie på transduseren. Kliniske forsøk har vist at løsningen gir raskere arbeidsflyt og dermed økt økonomisk utbytte, i tillegg til at den gir bedre anatomisk oversikt, slik at klinikere kan foreta mer informerte kliniske beslutninger.

 

Innovativ billeddiagnostikk gir raskere diagnose og radiologiundersøkelse

Philips’ PET/MR-system for hele kroppen kombinerer molekylær avbildning ved hjelp av PET med uovertruffen bløtvevskontrast fra MR (Magnetic Resonance Imaging). Systemet er til 510(k)-godkjennelse og er ikke tilgjengelig for salg. Uttesting av systemet pågår ved universitetet i Genève, Sveits, Mount Sinai Medical Center i New York og FZD i Dresden i Tyskland.

 

Den nye Ingenia MR-løsningen fra Philips demonstreres også på RSNA. Dette er verdens første digitale bredbåndsbaserte MRI-system (Magnetic Resonance Imaging). Systemet er CE-merket, men er ennå ikke 510(k)-godkjent eller tilgjengelig for salg i USA. Klinikere har lenge anvendt MRI på grunn av teknologiens unike evne til å skille mellom ulike typer bløtvev. Frem til nå har alle MRI-systemer vært basert på analoge komponenter for opptak og behandling av signalene som brukes til å lage pasientbildene. Bruken av analoge komponenter har imidlertid lagt begrensninger for graden av bildeskarphet og -kvalitet.

 

Med Ingenia MR-systemet introduserer man nå for første gang innen MRI, digital signalopptak og  behandling direkte i RF-mottakerspolen nærmest pasienten. Ved å digitalisere signalet direkte i RF-mottakerspolen og opprettholde den digitale forbindelsen gjennom hele MRI-skanneprosessen, kan Ingenia gi en forbedring på opptil 40 prosent i signal/støy-forholdet (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Ved å forbedre SNR, oppnår man den bildeskarpheten som klinikere trenger for å kunne foreta veloverveide beslutninger tilknyttet et bredere utvalg av kliniske prosedyrer, inkludert vanlige applikasjoner som neuro og ortopedi samt raskt voksende applikasjoner som buk og hjerte.

 

Ingenias digitale funksjonalitet fjerner også analoge systemers begrensninger når det gjelder skalering. I likhet med overgangen fra det analoge fjernsynets begrensede antall kanaler til HD-fjernsynets digitale bredbånd med ubegrenset antall kanaler, skjer den digitale opptaken og overføringen av data med Ingenia uavhengig av antall kanaler. Til forskjell fra analoge systemer med et fast antall kanaler, kan man utvide med nye kliniske applikasjoner, som kan kreve bruk av Phased Array-spoler med mange kanaler, på en enkel og kostnadseffektiv måte. Dessuten, hvis en klinisk prosedyre krever bruk av Phased Array-spoler med mange kanaler, gjør Ingenias kanaluavhengige arkitektur det mulig å gjennomføre prosedyren uten kostbare maskinvare- og programvareoppgraderinger av MRI-systemet. Dermed får sykehus den fleksibiliteten som skal til for å holde seg i det kliniske tetsjiktet, både i dag og i fremtiden.

 


 

Gå til Philips at RSNA for å lese mer og se filmer

 


Forespørsler fra media skal rettes til:
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tlf: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tlf: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics fra Nederland (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et allsidig selskap med en rekke ulike virksomhetsområder. Primært utvikler selskapet innovative helse- og velværeprodukter som bedrer menneskers livskvalitet. Som verdensledende innen helse, livsstil og belysning, kombinerer Philips teknologi og design og skaper på den måten menneskefokuserte løsninger basert på omfattende kundeinnsikt og et budskap om enkelhet – "sense and simplicity". Philips har hovedkvarter i Nederland og over 118 000 medarbeidere i mer enn 60 over hele verden. Med en omsetning på USD 32,3 milliarder i 2009 er selskapet markedsledende innen hjertebehandling, akuttbehandling og helseprodukter til hjemmebruk, energieffektive belysningsprodukter og nye anvendelsesområder for lys samt livsstilsprodukter for personlig pleie og komfort. Selskapet har en sterk lederposisjon innen flatskjermer, barberings- og pleieprodukter for menn, bærbare underholdningsløsninger og munnpleie. Se nyheter fra Philips på adressen www.philips.com/newscenter.

.