Philips rapport om helse og velvære

juni 16, 2011

 

"Å vite er første skritt for å lage en forskjell i folks liv med meningsfylte og bærekraftige innovasjoner. Fordi Philips rett og slett er for å forbedre folks liv."
 
Philips Indeks for Helse og velvære har blitt gjennomført for første gang i Skandinavia. Undersøkelsen er del av en global studie utviklet av Philips Center for Health and Well-being. Indeksen er hittil gjort i 30 land over hele verden.

 

Undersøkelsen har som mål å synliggjøre og spre kunnskap om emner relatert til helse og velvære. Med denne rapporten, kan Philips bidra med fakta til diskusjonen om hvordan man kan takle de globale utfordringene vi står overfor.

 

Om undersøkelsen som rapporten er basert på:

 

 • Over 1000 personer deltok fra hvert land (Sverige, Danmark, Norge og Finland). Totalt ble 4095 personer intervjuet.
 • Det er første gang en slik undersøkelse har blitt gjennomført i Norden
 • 34 spørsmål om helse og velvære ble stilt
 

 

Rapporten er delt inn i følgende kapitler:

 

 • Hvordan personer som bor i de nordiske landene tar vare på helsen sin
 • Generell helse og velvære
 • Måter å holde seg frisk på
 • Søvn
 • Stress og bekymringer
 • Vekt og kosthold
 • Livable cities – hvor nordiske mennesker ønsker å bo
 • Teknologiens rolle
 

 

Det gir oss et unikt og helhetlig bilde av hvordan de nordiske folk føler, og hvilke faktorer de verdsetter i sitt daglige liv.

 

Den norske helseprofilen

 • Nordmenn har den høyeste helse- og velværeindeksen i Norden, og  69 % av den norske befolkningen vurderer sin helse og velvære som god eller veldig god.
 • Familie, venner og avslapping hjemme styrker følelsen av helse og velvære, mens jobben og mangel på søvn forverrer følelsen.
 • Ryggproblemer er den sykdommen/tilstanden nordmenn frykter mest, etterfulgt av overvekt/fedme og kreft.
 • For nordmenn er høy sysselsetting svært viktig når det kommer valg av bosted. Følelse av trygghet og en lav krimrate spiller også en viktig rolle.
 • Nordmenn er veldig positive til ny teknologi, og hele 78 % mener internett har gjort livene deres bedre.

 


 

Helse og velvære for Philips

Vi ønsker å bygge det ledende merket i helse og velvære.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.