Slik avkalker du
strykejern med dampgenerator fra Philips

Strykejernet med dampgenerator bygger opp kalk over tid – dette skjer med alle elektriske apparater som bruker vann. Jo hardere vannet er i området der du bor, desto raskere bygger det seg opp kalkavleiringer som stivner hvis du ikke rengjør apparatet. Hvis du ikke avkalker regelmessig, presses det ut kalk som danner hvite/brune flekker på tøyet, og dampytelsen forringes. Sørg for å legge til avkalking i styrkerutinen din for maksimal dampstyrkeytelse.

Smart Calc Clean

Easy De-Calc Plus

Slik avkalker du PerfectCare Elite med Easy De-Calc

Sørg for at apparatet har vært frakoblet i minst to timer eller til det er helt avkjølt for å unngå risiko for brannskader.

 

Avkalking – ta vare på produktet ditt

Svært viktig: Utfør avkalkingsprosedyren så fort EASY DE-CALC-lampen blinker og apparatet piper kontinuerlig.
Hvis apparatet har vært i bruk og er varmt, må du la det avkjøles (i minst to timer) før du fortsetter.
Ta ut støpselet fra vegguttaket.

Plasser en beholder (med en kapasitet på minst 250 ml) under EASY DE-CALC-bryteren, og vri bryteren mot klokken.

Fjern EASY DE-CALC-bryteren og hell vannet med kalkpartikler i beholderen. Når du har tømt ut alt vannet, fester du bryteren og vrir den med klokken.

Easy De-Calc

Slik avkalker du dampgeneratorer fra Philips med Easy De-Calc

Sørg for at apparatet har vært frakoblet i minst to timer eller til det er helt avkjølt for å unngå risiko for brannskader.

 

1. Lampevarsel for avkalking

Du må avkalke apparatet når EASY DE-CALC-lampen linker.
Avkalk apparatet regelmessig for å forlenge apparatets levetid og optimalisere strykeytelsen.

2. Utføre avkalking


Sørg for at dampgeneratoren er avkjølt før du utfører avkalkingen.
Sett dampgeneratoren på kanten av et bord eller vasken og hold en kopp under EASY DE-CALC-bryteren.
Fjern EASY DE-CALC-bryteren og la vannet med kalkpartikler enne ut i koppen.
 
Når vannet slutter å renne, monterer du EASY DE-CALC-bryteren igjen og vrir den med klokken for å stramme den.

Slik rengjør du strykejern med dampgenerator grundig

 

Klikk på videoen for å se hvor enkelt det er, og følg trinnene nedenfor.

 

Utfør den grundige rengjøringen én gang i måneden for å forlenge dampgeneratorens levetid.

 

 • Vipp sokkelen, fjern EASY DE-CALC-bryteren og hell i 500 ml med vann.
 • Monter bryteren og stram den, slå på dampgeneratoren og vent i fem minutter.
 • Trykk på og hold inne dampknappen mens du beveger strykejernet frem og tilbake mot et tøystykke.
 • Forsett med dette til vannbeholderen er tom og kalkpartiklene er skylt ut.
 • Tøm vannet fra EASY DE-CALC-kammeret når strykejernet er avkjølt.
  Utfør den grundige rengjøringen én gang i måneden for å forlenge dampgeneratorens levetid.

Smart Calc-Clean

Slik avkalker du PerfectCare Viva med Smart Calc Clean-funksjonen

1. Lyd- og lampevarsel for avkalking

 

Med den nye Smart Calc Clean-funksjonen får du en påminnelse når du må avkalke apparatet.

Utfør avkalking når avkalkingslampen linker og apparatet piper.
 
Hvis du ikke utfører avkalkingen, deaktiveres dampfunksjonen automatisk.

Med den medfølgende beholderen for kalkrens kan du enkelt utføre avkalking for ren damp.

2. Utføre avkalking

 
 • Ikke forlat apparatet uten tilsyn under denne prosessen.
 • Varmt vann og damp vil komme ut av strykesålen.
 • Ikke avbryt avkalkingsprosessen (ca. 2 minutter).
Fyll vannbeholder halvfull med vann og slå på apparatet.
Plasser strykejernet oppå beholderen for kalkrens på en jevn og stabil overflate.
Trykk på og hold inne CALC CLEAN-knappen i to sekunder til du hører korte pip.
Vent i ca. to minutter mens apparatet fortsetter å pipe.
Strykejernet slutter å pipe når avkalkingsprosessen er fullført.

Smart Calc-Clean

Slik avkalker du SpeedCare med Smart Calc Clean-funksjonen

Viktig: Vent i fem minutter før du tømmer innholdet fra beholderen, ettersom det blir varmt under avkalkingsprosessen. 


Klikk på videoen for å se hvor enkelt det er.

1. Lyd- og lampevarsel for avkalking

 

Med den nye Smart Calc Clean-funksjonen får du en påminnelse når du må avkalke apparatet.

Utfør avkalking når avkalkingslampen linker og apparatet piper.
Hvis du ikke utfører avkalkingen, deaktiveres dampfunksjonen automatisk.
Med den medfølgende beholderen for kalkrens kan du enkelt utføre avkalking for ren damp.

2. Utføre avkalking

 
 • Ikke forlat apparatet uten tilsyn under denne prosessen.
 • Varmt vann og damp vil komme ut av strykesålen.
 • Ikke avbryt avkalkingsprosessen (ca. 2 minutter).
Fyll vannbeholder halvfull med vann og slå på apparatet.
Vri temperaturhjulet til posisjonen CALC CLEAN.
 
Plasser strykejernet oppå beholderen for kalkrens på en jevn og stabil overflate.
Trykk på og hold inne CALC CLEAN-knappen i to sekunder til du hører korte pip.
Vent i ca. to minutter mens apparatet fortsetter å pipe.
Strykejernet slutter å pipe når avkalkingsprosessen er fullført.