2007

 

SENSEO® samarbeider med den nederlandske designeren Tord Boontje om den selvtitulerte SENSEO® Special Edition.